درحال بارگذاري...
دین ‌شناسی‌
4 مرتبه مشاهده شده

دین ‌شناسی‌

جوادی‌‌آملی‌، عبدالله،

 1. شابک: 9789645984661
 2. شماره راهنما: ‭BL ٥١ ‫ج‬٧٤٥‫د‬ ١٣٨٠
 3. پدیدآور: جوادی‌‌آملی‌، عبدالله، 1312 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:دین ‌شناسی‌ / مولف‌ جوادی ‌‌آملی؛ تحقیق‌ و تنظیم‌ محمدرضا مصطفی‌ پور؛ ویرایش سعید بندعلی.
 5. نشر:قم‌ : اسراء، 1380.
 6. توصیف ظاهری:304 ص
 7. فروست:سلسله‌ بحثهای‌ فلسفه‌ دین
 8. یادداشت:پشت‌ جلد به‌ انگلیسی‌: Javadi Amoli. The staedies in religion
 9. یادداشت:چاپ‌ دوم‌: 1382
 10. یادداشت:چاپ چهارم: دی 1385
 11. یادداشت:چاپ پنجم: پاییز 1387
 12. یادداشت:چاپ هفتم: تابستان 1392
 13. یادداشت:چاپ هشتم: تابستان 1394
 14. یادداشت:کتابنامه‌: ص‌. [301] - 304؛ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌
 15. یادداشت:نمایه
 16. موضوع:دین - فلسفه.
 17. موضوع:فلسفه اسلامی.
 18. شناسه افزوده:مصطفی‌پور، محمدرضا، 1337 -
 19. شناسه افزوده:بندعلی، سعید.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها