درحال بارگذاري...
اپیدمیولوژی گوردیس 2019
5 مرتبه مشاهده شده

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

چلنتانو، دیوید دی.

 1. شابک: 9786002009579
 2. شماره راهنما: ‭WA ١٠٥ ‫چ‬٥٢‫الف‬ ١٣٩٨
 3. پدیدآور: چلنتانو، دیوید دی.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:اپیدمیولوژی گوردیس 2019 / تالیف دیوید چلنتانو، مویزس اشکلو؛ ترجمه پیمان سلامتی، محمود خدادادگی.
 5. عنوان ديگر: گوردیس 2019
 6. ویرایش:ویراست 6.
 7. نشر:تهران : کتاب ارجمند، 1398.
 8. توصیف ظاهری:454 ص.: مصور، جدول، نمودار
 9. فروست:کتاب ارجمند؛ 1639
 10. یادداشت:عنوان اصلی: Gordis epidemiology, 6th ed., 2019
 11. یادداشت:کتابنامه
 12. یادداشت:نمایه
 13. موضوع:اپیدمیولوژی.
 14. موضوع:روش های اپیدمیولوژیکی.
 15. شناسه افزوده:اشکلو، مویزس.
 16. شناسه افزوده:گوردیس‌، لیون‌، 1934 - 2015 م.
 17. شناسه افزوده:سلامتی‌، پیمان مترجم
 18. شناسه افزوده:خدادادگی، محمود مترجم، 1372 -
 19. شناسه افزوده:گوردیس 2019

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها