درحال بارگذاري...
پرستاری کودکان وونگ 2019 : کودک سالم و کودک بیمار
4 مرتبه مشاهده شده

پرستاری کودکان وونگ 2019 : کودک سالم و کودک بیمار

 1. شابک: 9786001019203
 2. شماره راهنما: ‭WY ١٥٩ ‫پ‬٣٤٥ ١٣٩٩
 3. عنوان و شرح مسئولیت:پرستاری کودکان وونگ 2019 : کودک سالم و کودک بیمار / تالیف [صحیح: ویراستار] مریلین‌ جی هاکنبری، دیوید ویلسون، شریل‌ سی. راجرز؛ زیر نظر و ویراست سونیا آرزومانیانس؛ ترجمه مهناز شوقی، مهناز سنجری.
 4. عنوان ديگر: وونگ 2019
 5. عنوان دیگر: کودک سالم و کودک بیمار
 6. ویرایش:ویراست 11 [متن انگلیسی].
 7. نشر:تهران : جامعه نگر، 1399.
 8. توصیف ظاهری:هفت، 830، 13 ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار
 9. یادداشت:عنوان اصلی: Wong's nursing care of infants and children, 11th ed., 2019
 10. یادداشت:نمایه
 11. موضوع:پرستاری کودکان بیمار.
 12. موضوع:مراقبت از نوزادان.
 13. موضوع:مراقبت از کودکان.
 14. شناسه افزوده:هاکنبری، مریلین جی.
 15. شناسه افزوده:ویلسون، دیوید، 1950 - 2015 م.
 16. شناسه افزوده:راجرز، شریل سی.
 17. شناسه افزوده:وانگ‌، دانا، 1948 - 2008 م‌.
 18. شناسه افزوده:شوقی، مهناز مترجم، 1353 -
 19. شناسه افزوده:سنجری‌، مهناز مترجم، 1353 -
 20. شناسه افزوده:آرزومانیانس‌، سونیا ناظر و ویراستار، 1328 -
 21. شناسه افزوده:کودک سالم و کودک بیمار
 22. شناسه افزوده:وونگ 2019

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها