درحال بارگذاري...
پژوهش های سلامت محور، فصلنامه علمی - پژوهشی
47 مرتبه مشاهده شده

پژوهش های سلامت محور، فصلنامه علمی - پژوهشی

 1. شاپا:2423-7639
 2. شماره راهنما:Journal WA 318
 3. عنوان و شرح مسئولیت:پژوهش های سلامت محور، فصلنامه علمی - پژوهشی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان.
 4. ترتیب انتشار:فصلنامه
 5. شناسه افزوده: ملکوتیان، محمد مدیر مسئول و سردبیر
 6. شناسه افزوده: والی، لیلا معاون سردبیر
 7. آدرس الکترونیکی:http://hbrj.kmu.ac.ir
 8. آدرس الکترونیکی:hbrj@kmu.ac.ir
 9. نشر:کرمان : معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1394 -
 10. آدرس ناشر:کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بین چهار راه فرهنگیان و چهار راه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار، مرکز رشد فناوری های سلامت؛ کدپستی: 68368-76188؛ تلفن و نمابر: 32111613-034
 11. یادداشت:زبان اصلی فارسی همراه با خلاصه انگلیسی
 12. یادداشت:این نشریه در "ایران ژورنال" نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RISeST) به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه می شود
 13. موضوع:بهداشت و تندرستی.
 14. موضوع:بهداشت همگانی.
 15. موضوع:بهداشت محیط زیست.
 16. موضوع:نشریات ادواری.
 17. موجودی: (1394) جلد: 1. شماره: 3-1 (کتابخانه مرکزی)
 18. موجودی: (1395) جلد: 2. شماره: 4-1 (کتابخانه مرکزی)
 19. موجودی: (1396) جلد: 3. شماره: 4 (کتابخانه مرکزی)
 20. موجودی: (1397) جلد: 4. شماره: 3-1 (کتابخانه مرکزی)

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها