درحال بارگذاري...
شانزدهمین همایش ملی رؤسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
2808 مرتبه مشاهده شده

شانزدهمین همایش ملی رؤسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی.

 1. شماره راهنما: ‭Z ٦٧٢/٥ ‫ش‬٢١٨ ١٣٩٨
 2. پدیدآور:وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:شانزدهمین همایش ملی رؤسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور / مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
 4. نشر:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، 26 و 27 خرداد 1398.
 5. توصیف ظاهری:فایل ویدئویی به فرمت FLV
 6. یادداشت:این همایش با محوریت آینده نگاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مدت دو روز در تاریخ 26 و 27 خردادماه 98 در سایت آموزش و توانمندسازی پژوهشگران مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار گردید. در این همایش حدود 50 نفر از رؤسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور حضور داشتند و جناب آقای دکتر رحمت ا... فتاحی و جناب آقای دکتر داریوش علیمحمدی و جناب آقای دکتر علی رشیدی در این همایش سخنرانی داشتند
 7. شناسه افزوده:کبیری، پیام - رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 8. شناسه افزوده:رشیدی، علی - مدیر گروه اطلاع رسانی و تأمین منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: سخنزان همایش.
 9. شناسه افزوده:فتاحی، رحمت ا... - استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد: سخنران همایش.
 10. شناسه افزوده:علیمحمدی، داریوش - عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی: سخنزان همایش.
 11. شناسه افزوده:مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 12. شناسه افزوده:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
 13. شناسه افزوده:مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 • گزارش عملکرد حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 26 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • نقش ها و افق های جدید برای کتابداران و کتابخانه های علوم پزشکی: دکتر علی رشیدی - 26 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • اهداف کارگاه آموزشی آینده نگاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی : دکتر پیام کبیری - 27 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • آینده روشن است: استراتژی های ملی برای خلق ارزش های مشترک در کتابخانه های علوم پزشکی ایران (بخش اول): دکتر رحمت ا... فتاحی - 27 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • آینده روشن است: استراتژی های ملی برای خلق ارزش های مشترک در کتابخانه های علوم پزشکی ایران (بخش دوم): دکتر رحمت ا... فتاحی - 27 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • مراکز اطلاعات سلامت از بازپروری خادمان تا بازآفرینی خدمات (بخش اول) : دکتر داریوش علیمحمدی - 27 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • مراکز اطلاعات سلامت از بازپروری خادمان تا بازآفرینی خدمات (بخش دوم) : دکتر داریوش علیمحمدی - 27 خرداد 98
 •   مشاهده
 •   دانلود
 • گزیده خدمات مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 •   مشاهده
 •   دانلود

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها