درحال بارگذاري...
آناتومی گری برای دانشجویان 2020
13 مرتبه مشاهده شده

آناتومی گری برای دانشجویان 2020

دریک، ریچارد ال.

 1. شابک: 9786004892513
 2. شابک: (ج. 1) 9786004892506
 3. شابک: (ج. 2) 9786004892520
 4. شابک: (ج. 3) 9786004892537
 5. شماره راهنما: ‭QS ٤ ‫د‬٥٥٢‫آ‬ ١٣٩٨
 6. پدیدآور: دریک، ریچارد ال.
 7. عنوان و شرح مسئولیت:آناتومی گری برای دانشجویان 2020 / [ریچارد. ال دریک، وین وگل، آدام میچل]؛ مترجم شبنم موثقی ... [و دیگران].
 8. عنوان ديگر: آناتومی گری
 9. نشر:تهران : حیدری، 1398.
 10. توصیف ظاهری:3 ج.: مصور، جدول، نمودار
 11. یادداشت:عنوان اصلی: Gray's anatomy for students, 4th ed, 2019
 12. یادداشت:مترجمین جلد اول شبنم موثقی، زهرا نادیا‌ شریفی، شبنم عیدی، شبنم الیاسی
 13. یادداشت:مترجم جلد دوم علی والیانی
 14. یادداشت:مترجم جلد سوم حمیدرضا چگینی
 15. یادداشت:کتاب حاضر نخستین‌ بار تحت عنوان"آناتومی گری" ترجمه و منتشر شده است
 16. یادداشت:ج. 1.تنه.- ج. 2. اندام.- ج. 3. سر و گردن
 17. یادداشت:واژه‌‌نامه
 18. یادداشت:کتابنامه
 19. موضوع:کالبد‌شناسی.
 20. شناسه افزوده:وگل، وین.
 21. شناسه افزوده:میچل، آدام.
 22. شناسه افزوده:موثقی‌، شبنم، 1347 - مترجم
 23. شناسه افزوده:والیانی‌، علی، 1338- مترجم
 24. شناسه افزوده:چگینی، حمیدرضا، 1344 - مترجم
 25. شناسه افزوده:آناتومی گری

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها