درحال بارگذاري...
بهبود فرهنگ ایمنی
12 مرتبه مشاهده شده

بهبود فرهنگ ایمنی

سپهر، پروین،

  1. شابک: 9786009367108
  2. شماره راهنما: ‭WB ١٠٠ ‫س‬٣٢١‫ب‬ ١٣٩٣
  3. پدیدآور: سپهر، پروین، 1362 -
  4. عنوان و شرح مسئولیت:بهبود فرهنگ ایمنی / تالیف پروین سپهر، محبوبه اسحاقی.
  5. نشر:تهران : سنا، 1393.
  6. توصیف ظاهری:[8]، 153 ص. : جدول، نمودار
  7. یادداشت:کتابنامه: ص. 153
  8. موضوع:فرهنگ سازمانی.
  9. موضوع:خطاهای پزشکی-- پیشگیری و کنترل.
  10. شناسه افزوده:اسحاقی، محبوبه، 1360 -

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها