درحال بارگذاري...
دین‌شناسی‌
15 مرتبه مشاهده شده

دین‌شناسی‌

 1. شابک: -
 2. شماره راهنما: ‭BP ١١ ‫د‬٩٤ ١٣٨١
 3. عنوان و شرح مسئولیت:دین‌شناسی‌ [کتاب] / نویسندگان‌ ابراهیم‌زاده‌...[و دیگران‌] ؛ تهیه‌کننده‌ پژوهشکده‌ تحقیقات‌ اسلامی‌ نمایندگان‌ ولی‌ فقیه‌ در سپاه‌ ; ؛ [به‌سفارش‌] اداره‌ آموزش‌های‌ عقیدتی‌ سیاسی‌ ستاد نمایندگان‌ ولی‌ فقیه‌ در سپاه‌.
 4. نشر:[قم‌] : کوثر غدیر، 1381.
 5. توصیف ظاهری:ص‌ 216
 6. یادداشت:چاپ‌ دوم‌: زمستان‌ 6500 :1381 ریال‌
 7. یادداشت:کتابنامه‌: ص‌. [209] - 215؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
 8. موضوع:اسلام‌.
 9. موضوع:اسلام‌ و سیاست‌.
 10. شناسه افزوده:ابراهیم‌زاده‌ آملی‌، نبی‌الله‌.
 11. شناسه افزوده:سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌. نمایندگی‌ ولی‌ فقیه‌. اداره‌ آموزشهای‌ عقیدتی‌ سیاسی‌.
 12. شناسه افزوده:سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌. نمایندگی‌ ولی‌ فقیه‌. پژوهشکده‌ تحقیقات‌ اسلامی‌.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها