درحال بارگذاري...
پرومته از بند رسته
6 مرتبه مشاهده شده

پرومته از بند رسته

شلی، پرسی‌بیش، Shelly, Percy Bysshe

 1. شابک: 9645706084
 2. شماره راهنما: ‭PR ٨٢٢ ‫ش‬٧‫پ‬٦٣٣ ١٣٨٦
 3. پدیدآور: شلی، پرسی‌بیش، 1792 - 1822 م Shelly, Percy Bysshe
 4. عنوان و شرح مسئولیت:پرومته از بند رسته / نویسنده پرسی بیس‌شلی؛ برگردان عبدالرضا کبگانی.
 5. نشر:تهران : پیام امروز، 1386.
 6. توصیف ظاهری:125 ص
 7. یادداشت:عنوان اصلی: Prometheus unbound, 1942
 8. یادداشت:کتاب حاضر ازمتن فرانسه با عنوان "Promethee delivre traduit" به فارسی برگردانده شده است
 9. موضوع:پرومته (اساطیر یونانی) -- نمایشنامه.
 10. موضوع:نمایشنامه انگلیسی -- قرن 19م.
 11. شناسه افزوده:کبگانی، عبدالرضا مترجم

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها