درحال بارگذاري...
مساله‌ ربا به‌"ضمیمه‌" بیمه‌
9 مرتبه مشاهده شده

مساله‌ ربا به‌"ضمیمه‌" بیمه‌

مطهری‌، مرتضی‌،

 1. شابک: 9645600111
 2. شماره راهنما: ‭BP ١٩٠/٦ ‫م‬٦‫م‬٥ ١٣٦٨
 3. پدیدآور: مطهری‌، مرتضی‌، 1298 - 1358.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:مساله‌ ربا به‌"ضمیمه‌" بیمه‌ [کتاب] / مرتضی‌ مطهری‌.
 5. نشر:تهران‌ : صدرا، 1368.
 6. توصیف ظاهری: 345ص
 7. یادداشت:چاپ‌ پنجم‌: 1372
 8. یادداشت:چاپ‌ چهارم‌: 1371
 9. یادداشت:چاپ‌ ششم‌: 1374
 10. یادداشت:چاپ‌ هفتم‌: بهار 1375
 11. یادداشت:چاپ‌ هشتم‌: آذر 1376
 12. یادداشت:چاپ‌ نهم‌: 1377
 13. یادداشت:چاپ‌ دهم‌: آبان‌ 1378
 14. یادداشت:چاپ‌ یازدهم‌: 1380
 15. یادداشت:چاپ هجدهم: 1389
 16. یادداشت:کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
 17. موضوع:ربا و رباخواری.
 18. موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام.
 19. موضوع:بیمه -- جنبه‌های مذهبی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها