درحال بارگذاري...
معاد
7 مرتبه مشاهده شده

معاد

دستغیب‌، عبدالحسین‌،

 1. شابک: 9644701364
 2. شماره راهنما: ‭BP ٢٢٢ ‫د‬٥‫م‌‬٦ ١٣٦٣
 3. پدیدآور: دستغیب‌، عبدالحسین‌، 1292 - 1360.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:معاد / خلاصه‌ بیانات‌ عبدالحسین‌ دستغیب‌.
 5. نشر:قم : دفتر انتشارات اسلامی، 1363.
 6. توصیف ظاهری:‌ 175 ص
 7. یادداشت:چاپ‌ دوم‌: 1372
 8. یادداشت:چاپ‌ چهارم‌: 1373
 9. یادداشت:چاپ‌ پنجم‌: 1374
 10. یادداشت:چاپ‌ ششم‌: بهار 1375
 11. یادداشت:چاپ‌ نهم‌:زمستان 1377
 12. یادداشت:چاپ‌ دهم‌: بهار 1379
 13. یادداشت:چاپ شانزدهم: بهار 1386
 14. یادداشت:چاپ هفدهم: پاییز 1386
 15. یادداشت:کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌
 16. موضوع:معاد.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها