درحال بارگذاري...
تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌
13 مرتبه مشاهده شده

تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌

مطهری‌، مرتضی‌،

 1. شابک: : 9645600464 :
 2. شماره راهنما: ‭BP ٢٣٠/١٨ ‫م‬٦‫ت‬٧ ١٣٨٢
 3. پدیدآور: مطهری‌، مرتضی‌، 1298 - 1358.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌ [کتاب] / اثر مرتضی‌ مطهری‌.
 5. نشر:تهران‌ : صدرا، 1382.
 6. توصیف ظاهری:302 ص
 7. یادداشت:چاپ چهل و هشتم: خرداد 1385
 8. یادداشت:چاپ چهل و نهم: مرداد 1385
 9. یادداشت:چاپ پنجاهم: آبان 1385
 10. یادداشت:چاپ پنجاه و یکم: فروردین 1386
 11. یادداشت:چاپ پنجاه و سوم: شهریور 1386
 12. یادداشت:چاپ پنجاه و نهم: اردیبهشت 1387
 13. یادداشت:چاپ شصتم: شهریور 1387
 14. یادداشت:چاپ شصت و سوم : تیر 1388
 15. یادداشت:چاپ هفتاد و سوم : 1390
 16. یادداشت:چاپ هشتاد و یکم: مرداد 1392
 17. یادداشت:کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌
 18. یادداشت:نمایه
 19. موضوع:اسلام و آموزش و پرورش.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها