درحال بارگذاري...
کاوشی در معنویت‌های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران
14 مرتبه مشاهده شده

کاوشی در معنویت‌های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران

شریفی‌دوست، حمزه،

 1. شابک: 9789645314901 :
 2. شماره راهنما: ‭BL ٦٢٥ ‫ش‬٤‫ک‬٢ ١٣٩٢
 3. پدیدآور: شریفی‌دوست، حمزه، 1356 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:کاوشی در معنویت‌های نوظهور: بررسی ده جریان فعال در ایران [کتاب] / حمزه شریفی‌دوست ؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی.
 5. نشر:قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 1392.
 6. توصیف ظاهری:512 ص. : مصور
 7. فروست:مجموعه اخلاق؛ 32
 8. فروست:عرفان‌های نوپدید؛ 32
 9. یادداشت:چاپ قبلی: صهبای یقین، 1391
 10. یادداشت:کتابنامه: ص. [493] - 512
 11. موضوع:عرفان -- مطالعات تطبیقی.
 12. شناسه افزوده:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
 13. شناسه افزوده:دانشگاه معارف اسلامی. معاونت پژوهشی.
 14. شناسه افزوده:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. دفتر نشر معارف.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها