درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اثرات مصرف بلند مدت رژیم غذایی حاوی روغن کره سنتی بر سیستم تولید مثلی موش صحرایی نر
94 مرتبه مشاهده شده

اثرات مصرف بلند مدت رژیم غذایی حاوی روغن کره سنتی بر سیستم تولید مثلی موش صحرایی نر

دوست آبادی، حمیدرضا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QU ١٤٥ ‫د‬٧٦٣‫الف‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:455224
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: دوست آبادی، حمیدرضا.
 5. عنوان:اثرات مصرف بلند مدت رژیم غذایی حاوی روغن کره سنتی بر سیستم تولید مثلی موش صحرایی نر / نگارش حمیدرضا دوست آبادی.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1396.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ج، 56 ص.: جدول
 12. خلاصه:پیشینه و هدف: در دو دهه اخیر روغن تهیه شده از کره ماست سنتی توجه پژوهشگران را بخود معطوف کرده است. در حالیکه عقیده بر این است رژیم پرچرب می تواند سبب بروز آسیب سیستم باروری شود، اما شواهدی وجود دارند که نشان می دهند محصولات پروبیوتیک می توانند از ایجاد این مشکلات جلوگیری نمایند. تا کنون اثرات مصرف روغن کره سنتی بر روی عملکرد دستگاه تولید مثل جنس نر مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر فراهم آوردن شواهد علمی در خصوص اثرات مصرف بلند مدت روغن کره سنتی بر دستگاه تولید مثل جنس نر می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی 30 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند و به مدت 20 هفته متوالی به ترتیب با رژیم معمولی، رژیم حاوی 10 درصد روغن کره سنتی گوسفندی و یا 20 درصد روغن کره گوسفندی تیمار شدند. در پایان غلظت پلاسمایی هورمون های جنسی موش ها و همچنین بافت شناسی کمی گنادها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تیمار 5 ماهه موش ها با رژیم حاوی روغن کره گوسفندی (هر دو غلظت) تاثیری بر وزن موش ها، وزن و مورفولوژی بیضه ها و همچنین غلظت پلاسمایی هورمون های تستوسترون و محرک رشد فولیکولی نداشت. اما غلظت هورمون LH در گروه دریافت کننده 10 درصد (0/39±0/46) و همچنین 20 درصد (1/11±1/80) روغن کره سنتی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (0/46±2/02) بود. همچنین غلظت هورمون استرادیول نیز در گروه دریافت کننده 10 درصد (21/83±53/08) و همچنین 20 درصد (13/72±52/98) روغن کره سنتی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (13/97±74/90) بود (0/05>p). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهند که روغن کره سنتی گوسفندی حتی در بلند مدت اثر مخربی بر روی دستگاه تولید مثلی موش های صحرایی نژاد ویستار ندارد
 13. خلاصه:Background: The oil derived from traditional produced yoghurt, has received much attention over the last two decades. While a high-fat diet (HFD) is assumed to be related to reproductive impairments, fermented dairy products are believed to have positive effects on the regulation of HFD-induced male reproductive damage. The reproductive effects of sheep's yoghurt butter oil (SYBO) have never been studied yet. The current study was to seek for the scientific evidence to determine SYBO effects on male rat reproductive system. Methods: In this experimental study, 30 male Wistar rats were randomly allocated into three equal groups and treated with standard diet or standard diet supplemented with 10% (w/w) or 20% of SYBO for 20 weeks. Finally, circulatory sex hormones determination and quantitative histological assessment of testicle were performed. Results: Treatment of animals with SYBO (at the both concentrations) did not cause significant alterations in the body weight, testicular morphology and its weight, circulatory concentrations of testosterone and follicle-stimulating hormone (FSH) . However, plasma levels of estradiol and luteinizing hormone (LH) significantly declined (p<0.05) in SYBO 10-20% treated rats. Conclusion: The evidence from this study supports that high-fat diet made by sheep's yoghurt butter oil had not devastating effects on rat reproductive system even though in long-term period
 14. توصیفگر: تغذیه   Nutrition
 15. توصیفگر: رژیم غذایی   Diet
 16. توصیفگر: تولید مثل   Reproduction
 17. توصیفگر: فراورده های لبنی   Dairy Products
 18. توصیفگر: موش صحرایی   Rats
 19. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 20. استاد راهنما. حسن زاده طاهری، محمدمهدی
 21. استاد مشاور. دوست آبادی، محمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها