درحال بارگذاري...
نکته‌های‌ روان‌شناختی‌ در تربیت‌ دینی‌ فرزندان‌
20 مرتبه مشاهده شده

نکته‌های‌ روان‌شناختی‌ در تربیت‌ دینی‌ فرزندان‌

کریمی‌، عبدالعظیم‌، 1334-.

 1. شابک: 9647309597 :
 2. شماره راهنما: ‭BP ٧/٧ ‫ک‬٤‫ن‬٨ ١٣٨٢
 3. پدیدآور: کریمی‌، عبدالعظیم‌، 1334-.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:نکته‌های‌ روان‌شناختی‌ در تربیت‌ دینی‌ فرزندان‌ / نویسنده‌ عبدالعظیم‌ کریمی‌.
 5. نشر:تهران‌ : ستاد اقامه‌ نماز و احیای‌ زکات‌، -1382.
 6. توصیف ظاهری:ج. .م‌س 20/5×9/5
 7. یادداشت:ج.1 (چاپ چهارم: 1386) (فیپا)
 8. یادداشت:کتابنامه‌
 9. موضوع:تعلیمات‌ دینی‌.
 10. موضوع:روانشناسی‌ اسلامی‌.
 11. شناسه افزوده:ستاد اقامه‌ نماز و احیای‌ زکات‌.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها