درحال بارگذاري...
تاملی‌ در سرچشمه‌های‌ نظری‌ نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
16 مرتبه مشاهده شده

تاملی‌ در سرچشمه‌های‌ نظری‌ نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

مرتضوی‌، خدایار.

 1. شابک: 9647030428 :
 2. شماره راهنما: ‭KMH ٢٠٦٤/٥١٣٦٨ ‫م‬٤‫ت‬٢ ١٣٨١
 3. پدیدآور: مرتضوی‌، خدایار.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:تاملی‌ در سرچشمه‌های‌ نظری‌ نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [کتاب] / خدایار مرتضوی‌ ؛ [تدوین‌] نهاد نمایندگی‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ پژوهشکده‌ فرهنگ‌ و معارف‌.
 5. عنوان ديگر: سرچشمه‌های‌ نظری‌ نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
 6. نشر:تهران‌ : نهاد نمایندگی‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در دانشگاهها، دفتر نشر معارف‌، 1381.
 7. توصیف ظاهری:76 ص‌ ؛ 11 x21س‌م‌
 8. فروست:(اندیشه‌ دانشجو؛ 6)
 9. یادداشت:کتابنامه‌: ص‌. 76 - 75؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
 10. موضوع:ایران‌ -- قانون‌ اساسی‌ (جمهوری‌ اسلامی‌) -- نقد و تفسیر.
 11. موضوع:اسلام‌ و سیاست‌.
 12. شناسه افزوده:نهاد نمایندگی‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌. پژوهشکده‌ فرهنگ‌ و معارف‌.
 13. شناسه افزوده:نهاد نمایندگی‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در دانشگاهها. دفتر نشر معارف‌.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها