درحال بارگذاري...
مجموعه‌ سوالات‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ همراه‌ با پاسخ‌های‌ تشریحی‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ اسفند سال‌ 81 براساس‌ منابع‌اعلام‌ شده‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌
10 مرتبه مشاهده شده

مجموعه‌ سوالات‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ همراه‌ با پاسخ‌های‌ تشریحی‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ اسفند سال‌ 81 براساس‌ منابع‌اعلام‌ شده‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

فارسی، پیمان،

 1. شابک: 9644568044
 2. شماره راهنما: ‭WB ١٨/٢ ‫ف‬١٣٣‫م‬ ١٣٨٢
 3. پدیدآور: فارسی، پیمان، 1358 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:مجموعه‌ سوالات‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ همراه‌ با پاسخ‌های‌ تشریحی‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ اسفند سال‌ 81 براساس‌ منابع‌اعلام‌ شده‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ / گردآورندگان‌ پیمان‌ فارسی‌، مهرداد ملیحی‌، فرزانه‌ خضری‌.
 5. عنوان روي جلد: پرسش‌های‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ همراه‌ با پاسخ‌های‌ تشریحی‌ اسفند 1381
 6. عنوان ديگر: آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ اسفند 1381
 7. نشر:تهران‌ : تیمورزاده: طبیب، 1382.
 8. توصیف ظاهری:232 ص‌.: جدول‌، نمودار
 9. فروست:(دستیار اول‌؛ [ج‌] 16)
 10. یادداشت:کتاب‌ حاضر از سری‌ Fare series است‌
 11. یادداشت:پشت‌ جلد به‌ انگلیسی‌: M. Malihi, P. farsi, F. khezri: first aid for the residential examimation
 12. موضوع:پزشکی داخلی- سوالات امتحانی.
 13. شناسه افزوده:ملیحی‌، مهرداد، 1357 -
 14. شناسه افزوده:خضری‌، فرزانه‌، 1356 -
 15. شناسه افزوده:پرسش‌های‌ آزمون‌ پیش‌کارورزی‌ همراه‌ با پاسخ‌های‌ تشریحی‌ اسفند 1381

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها