درحال بارگذاري...
متن‌ انتقادی‌ دیوان‌ حکیم‌ نزاری‌‌قهستانی‌: براساس‌ ده‌ نسخه‌، نه‌ نسخه‌ خطی‌ معتبر کهن‌سال‌ و متن‌ ماشین‌ شده‌ رساله‌ دکتری‌ دکتر سید علی‌رضا مجتهدزاده‌
220 مرتبه مشاهده شده

متن‌ انتقادی‌ دیوان‌ حکیم‌ نزاری‌‌قهستانی‌: براساس‌ ده‌ نسخه‌، نه‌ نسخه‌ خطی‌ معتبر کهن‌سال‌ و متن‌ ماشین‌ شده‌ رساله‌ دکتری‌ دکتر سید علی‌رضا مجتهدزاده‌

نزاری‌ قهستانی‌، سعدالدین‌ بن‌ شمس‌الدین‌، 645-720ق‌.

  1. شماره راهنما: ‭PIR ٥٦٣٨ ‫ن‬٤١١‫م‬ ١٣٧١
  2. پدیدآور: نزاری‌ قهستانی‌، سعدالدین‌ بن‌ شمس‌الدین‌، 645-720ق‌.
  3. عنوان و شرح مسئولیت:متن‌ انتقادی‌ دیوان‌ حکیم‌ نزاری‌‌قهستانی‌: براساس‌ ده‌ نسخه‌، نه‌ نسخه‌ خطی‌ معتبر کهن‌سال‌ و متن‌ ماشین‌ شده‌ رساله‌ دکتری‌ دکتر سید علی‌رضا مجتهدزاده‌ / به‌ جمع‌ و تدوین‌ و مقابله‌ و تصحیح‌ و تحشیه‌ و تعلیق‌ و دیباچه‌ مظاهر مصفا.؛ به نفقه و اهتمام محمود رفیعی.
  4. عنوان دیگر: دیوان
  5. نشر:تهران‌ : علمی‌، 1371.
  6. توصیف ظاهری:1409ص
  7. یادداشت:عنوان‌ عطف‌: دیوان‌ حکیم‌ نزاری‌‌قهستانی‌
  8. یادداشت:کتابنامه‌
  9. موضوع:شعر فارسی -- قرن 8ق.
  10. شناسه افزوده: مصفا، مظاهر، 1311 -، مصحح.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها