درحال بارگذاري...
داروشناسی بیهوشی میلر 2011
129 مرتبه مشاهده شده

داروشناسی بیهوشی میلر 2011

میلر، رونالد،

 1. شابک: 6-359-987-964-978
 2. شماره راهنما: ‭QV ٨١ ‫م‬٩٧٩‫د‬ ١٣٩١
 3. پدیدآور: میلر، رونالد، 1935 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:داروشناسی بیهوشی میلر 2011 / تالیف رونالد دی میلر، مانوئل پاردو؛ مترجم علی راستگار فرج زاده؛ ویراستار داریوش ابطحی؛ تحت نظارت اسدالله سعادت نیاکی.
 5. نشر:تهران : اندیشه رفیع، 1391.
 6. توصیف ظاهری:152 ص.: مصور، جدول، نمودار
 7. یادداشت:کتاب حاضر ترجمه بخش "داروشناسی بیهوشی" از کتاب {Anesthesia, 6th. ed, c2011"}" است
 8. یادداشت:نمایه
 9. موضوع:داروهای بیهوشی.
 10. موضوع:بیهوشی - داروشناسی.
 11. شناسه افزوده:پاردو، مانوئل نویسنده همکار.
 12. شناسه افزوده:راستگار فرج زاده، علی، 1358- مترجم.
 13. شناسه افزوده:ابطحی، داریوش ویراستار.
 14. شناسه افزوده:سعادت نیاکی، اسدالله ناظر.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها