درحال بارگذاري...
خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس
1693 مرتبه مشاهده شده

خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس

کاغذیان، هومن،

 1. شابک: 7-952-460-964-978
 2. شماره راهنما: ‭QW ٥١٨ ‫ک‬٢٤٥‫خ‬ ١٣٩٠
 3. پدیدآور: کاغذیان، هومن، 1352 -
 4. عنوان و شرح مسئولیت:خلاصه ایمونولوژی ابوالعباس / ترجمه و تلخیص هومن کاغذیان، مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ با همکاری علی نجومی، شهرام سیدی ؛ با مقدمه رضا فرید حسینی.
 5. عنوان ديگر: پشت جلد به انگلیسی {Synopsis of cellular and molecular immunology}
 6. نشر:تهران : حیان: اباصالح، 1390.
 7. توصیف ظاهری:269 ص
 8. یادداشت:کتاب حاضر خلاصه ای از کتاب "ایمونولوژی سلولی و مولکولی {Cellular and molecular immunology, 6th ed, c2007"}" تالیف ابوالعباس، شیو پیلای، اندرواچ. لیچمن است
 9. موضوع:ایمنی سلولی - چکیده نامه ها.
 10. موضوع:آلرژی و ایمنی شناسی - چکیده نامه ها.
 11. موضوع:تشکیل آنتی بادی - ایمنی شناسی - چکیده نامه ها.
 12. موضوع:آنتی ژن ها - چکیده نامه ها.
 13. موضوع:لنفوسیت ها - چکیده نامه ها.
 14. شناسه افزوده:گنجعلی خانی حاکمی، مزدک نویسنده همکار.
 15. شناسه افزوده:نجومی، علی.
 16. شناسه افزوده:سیدی، شهرام.
 17. شناسه افزوده:فریدحسینی، رضا، 1320 - مقدمه نویس.
 18. شناسه افزوده:عباس، ابول.
 19. شناسه افزوده:لیچمن، اندرو اچ.
 20. شناسه افزوده:پیلای، شیو.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها