درحال بارگذاري...
اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران
209 مرتبه مشاهده شده

اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران

  1. شماره راهنما: ‭QV ٤ ‫الف‬٥٨٤ ١٣٦٩
  2. عنوان و شرح مسئولیت:اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران.
  3. نشر:تهران : شرکت سهامی داروپخش، 1369.
  4. توصیف ظاهری:1171 ص.: جدول
  5. یادداشت:واژه نامه
  6. موضوع:داروشناسی - ایران.
  7. موضوع:داروها - ایران.
  8. شناسه افزوده:شرکت سهامی داروپخش.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها