درحال بارگذاري...
اطلاعات داروئی [بالینی]
180 مرتبه مشاهده شده

اطلاعات داروئی [بالینی]

جاویدان نژاد، صادق.

  1. شماره راهنما: ‭QV ٤ ‫ج‬٢٣١‫الف‬ ١٣٦٨
  2. پدیدآور: جاویدان نژاد، صادق.
  3. عنوان و شرح مسئولیت:اطلاعات داروئی [بالینی] / تالیف صادق جاویدان نژاد؛ با همکاری فروغ اعظم دادبین.
  4. نشر:تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368.
  5. توصیف ظاهری:2 ج.: جدول
  6. فروست:انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1827، 1828
  7. یادداشت:همکار نویسنده در جلد دوم فریده عطابخش می باشد
  8. یادداشت:واژه نامه
  9. موضوع:داروشناسی - ایران.
  10. موضوع:داروها - ایران.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها