درحال بارگذاري...
بیماریهای گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن رویکردی بر اساس مشکلات بیماران
571 مرتبه مشاهده شده

بیماریهای گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن رویکردی بر اساس مشکلات بیماران

نراقی، محسن.

 1. شابک: 9-807-456-964
 2. شماره راهنما: ‭WV ١٤٠ ‫ن‬٣٧٩‫ب‬ ١٣٨٢
 3. پدیدآور: نراقی، محسن.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:بیماریهای گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن رویکردی بر اساس مشکلات بیماران / تالیف محسن نراقی؛ ویرایش ادبی کیوان جورابچی.
 5. نشر:تهران : تیمورزاده: طبیب، 1382.
 6. توصیف ظاهری:306 ص.: مصور، جدول، نمودار
 7. یادداشت:نمایه
 8. موضوع:بیماریهای گوش و حلق و بینی.
 9. موضوع:بیماریهای گوش و حلق و بینی - جراحی.
 10. موضوع:بیماریهای گوش و حلق و بینی - تشخیص.
 11. موضوع:گردن - جراحی.
 12. موضوع:سر - جراحی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها