درحال بارگذاري...
سی تی اسکن در تشخیص ضایعات فضاگیر داخل جمجمه شامل: شناخت دستگاه - تومورهای مغزی - ضربه های مغزی
562 مرتبه مشاهده شده

سی تی اسکن در تشخیص ضایعات فضاگیر داخل جمجمه شامل: شناخت دستگاه - تومورهای مغزی - ضربه های مغزی

فرجی، محمد.

 1. شابک: 7-25-5627-964
 2. شماره راهنما: ‭WL ١٤١ ‫ف‬٣٨٤‫س‬ ١٣٨٠
 3. پدیدآور: فرجی، محمد.
 4. عنوان و شرح مسئولیت:سی تی اسکن در تشخیص ضایعات فضاگیر داخل جمجمه شامل: شناخت دستگاه - تومورهای مغزی - ضربه های مغزی / تالیف محمد فرجی.
 5. نشر:مشهد : دانشگاه علوم پزشکی، 1380.
 6. توصیف ظاهری:211 ص.: مصور، جدول، نمودار
 7. فروست:دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 57
 8. یادداشت:واژه نامه
 9. موضوع:آسیب های مغز - تشخیص.
 10. موضوع:آسیب های مغز - پرتونگاری.
 11. موضوع:سرطان های مغز - پرتونگاری.
 12. موضوع:بیماریهای مغز - تشخیص.
 13. موضوع:بیماریهای مغز - جراحی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها