درحال بارگذاري...

عضویت متمرکز دانشجویان جدیدالورود در کتابخانه های دانشگاه همزمان با فرایند ثبت نام در دانشگاه انجام شد.

بروز شده:  1397/07/02 10:55

همزمان با فرآیند ثبت نام دانشجویان جدید الورود از روز شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ لغایت سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ، عضویت متمرکز کلیه دانشجویان جدیدالورود در پرتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه انجام شد. با همت کارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه طی مدت ۴ روز عضویت ۴۰۰ نفر از دانشجویان جديد الورود انجام شد. نظام عضويت متمرکز در کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند داراي عمر ۱۵ ساله بوده و درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکي بيرجند با بهره گيري از نرم افزار کتابخانه ديجيتال پروان داراي يک فهرستگان منابع کتابخانه اي دانشگاهي و  سيستم عضويت متمرکز مي باشد. سامانه كتابخانه ديجيتال دانشگاه علاوه بر مديريت منابع ديجيتال، انواع منابع كتابخانه اي چاپي و غير چاپي را در كتابخانه هاي مركزي، كتابخانه بيمارستان وليعصر عج، كتابخانه بيمارستان امام رضا ع، كتابخانه دانشكده دندانپزشكي، كتابخانه بخشهاي بيمارستان رازي، كتابخانه دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه، كتابخانه دانشكده پيراپزشكي فردوس، كتابخانه بيمارستان حضرت رسول فردوس، كتابخانه دانشكده پرستاري طبس و كتابخانه بيمارستان شهيد مصطفي خميني طبس فراهم كرده است و كليه اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه مي توانند پس از عضويت در اين سامانه از خدمات امانت و گردش منابع در كليه اين كتابخانه ها استفاده نمايند.

عضویت متمرکز دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه منجر به تسریع و تسهیل دسترسی این دانشجویان به منابع کتابخانه ها و ارتقای رضایت از خدمات کتابخانه خواهد شد. همچنین کتابخانه مرکزی برای آشنایی  دانشجویان با خدمات کتابخانه ها، پمفلتی تهیه و در اختیار آنان قرار داد.
 کلیه دانشجویان جدیدالورود برای تکمیل عضویت لازم است در یکی از کلاسهای آموزشی شیوه بهره گیری از کتابخانه که در هفته اول مهرماه در سایت آموزش و توانمند سازي پژوهشگران واقع در طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزي برگزار مي شود شرکت نمايند. در اين کلاس دو ساعته که در چند نوبت تکرار مي شود و برنامه آن از طريق نصب اطلاعيه در تابلوي اعلانات و درج خبر در وب سايت کتابخانه مرکزي اطلاع رساني مي شود، خدمات و قوانين و مقررات كتابخانه ها و نحوه استفاده از شبكه محلي و اينترنت دانشگاه به دانشجويان جديدالورود آموزش داده مي شود لذا شركت در يكي از اين كلاسهاي براي تاييد عضويت ضروري خواهد بود.
 
 

بازگشت