درحال بارگذاري...

سه عنوان کتاب دیگر به کتاب های منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزوده شد.

بروز شده:  1401/04/26 10:45

 به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سه عنوان کتاب دیگر که از شورای انتشارات مجوز انتشار با آرم دانشگاه را دریافت کرده بودند، منتشر شدند.

 
کتاب نکات برتر مبانی پرستاری کوزیر ۲۰۲۱، دوازدهمین کتاب منتشر شده دانشگاه در سال ۱۴۰۰ است که توسط آقایان ایوب اکبری، علی صادقی اکبری، رسول سلیمانی مقدم و خانم نسترن نوروزی پرشکوه، (دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) و تحت نظارت آقای دکتر غلامحسین محمودی راد (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) گردآوری شده و با همکاری انتشارات حیدری، منتشر شده است.
نکات برتر مبانی پرستاری کوزیر ۲۰۲۱ دارای ۱۰ فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: ماهیت پرستاری
فصل دوم: مراقبت های بهداشتی معاصر
فصل سوم: فرآیند پرستاری
فصل چهارم: اعتقادات و اقدامات پرستاری
فصل پنجم: تکامل طول عمر
فصل ششم: دیدگاه های مهم پرستاری
فصل هفتم: ارزیابی سلامت
فصل هشتم: اجزا ضروری مراقبت از بیمار
فصل نهم: ارتقا سلامت روانی اجتماعی.
 
کتاب اصول پرستاری مسمومیت ها، دومین کتاب منتشر شده دانشگاه در سال ۱۴۰۱ است که توسط آقای ایوب اکبری (دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)، آقای دکتر امید مهرپور (فلوشیپ سم شناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و پژوهشگر مرکز سم شناسی راکی مونتین، کلرادو و ...)، آقای دکتر سید محمدرضا حسینی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)، آقای محمد عظیم محمودی (دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی) و با مقدمه آقای دکتر غلامحسین محمودی راد (دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) گردآوری شده که انتشارات حیدری آن را منتشر نموده است.
کتاب اصول پرستاری مسمومیت ها دارای ۹ فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل ۱: فارماکولوژی مسمومیت های شایع
فصل ۲: کلیات مسمومیت
فصل ۳: مسمومیت های دارویی شایع
فصل ۴: مخدرها و محرک ها
فصل ۵: مسمومیت با فلزات
فصل ۶: مسمومیت با گازهای سمی
فصل ۷: سموم شایع
فصل ۸: سایر مسمومیت های شایع
فصل ۹: گزش ها.
 
کتاب یادگیری آسان دیالیز، سومین کتاب منتشر شده دانشگاه در سال ۱۴۰۱ است که توسط آقای رسول سلیمانی مقدم، ایوب اکبری و خانم فاطمه خالدی (دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) و آقای دکتر احمد نصیری (عضو هیئت علمی و استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) گردآوری شده و با همکاری انتشارات راز نهان، منتشر شده است.
کتاب یادگیری آسان دیالیز دارای ۱۲ فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل ۱: آناتومی سیستم ادراری
فصل ۲: ارزیابی و تست های تشخیصی کلیه
فصل ۳: انواع نارسایی کلیه
فصل ۴: درمان های جایگزین کلیه
فصل ۵: مبانی همودیالیز
فصل ۶: روش های دستیابی به عروق
فصل ۷: تعیین وزن خشک و اهمیت آن
فصل ۸: کفایت دیالیز
فصل ۹: پرستاری در همودیالیز
فصل ۱۰: اورژانس های همودیالیز
فصل ۱۱: دارو درمانی در همودیالیز
فصل ۱۲: مشکلات روحی - روانی در بیماران همودیالیزی
 
برای مشاهده لیست کتاب های منتشر شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور اینجا کلیک کنید.
 
 
 

بازگشت