درحال بارگذاري...

خدمات مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی در کتابخانه مرکزی دانشگاه ارائه می شود.

بروز شده:  1401/03/21 08:35

 به گزارش رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، خدمات مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی توسط کارشناسان کتابداری و اطلاع رسانی به اساتید و اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه در ساعات اداری کتابخانه مرکزی ارائه می شود.

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

ü      مشاوره و آموزش استراتژی های بازیابی اطلاعات از پایگاه ها و منابع اطلاعاتی

ü       مشاوره در مورد نحوه استناددهی صحیح به منابع

ü       مشاوره استفاده از نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال دانشگاه

ü       نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی توانمندسازی پژوهشگران

ü       ارتقاء مهارت های سواد اطلاعاتی کاربران

ü       مشاوره جهت انتخاب مجلات معتبر و شناسایی مجلات غیر معتبر و جعلی

ü       تهیه و روزآمدسازی راهنماهای آموزشی در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه ای

ü       بررسی نیازهای اطلاعاتی کاربران و تلاش برای رفع آن

ü      و ...

روزهای حضور و راه های ارتباطی با کارشناسان:

شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری

lib.info@bums.ac.ir - ۰۵۶۳۲۳۸۱۷۵۲

بازگشت