درحال بارگذاري...

مدیر اجرایی مجله علمی با دو مجله بین المللی به عنوان همکار سردبیر همکاری خواهند داشت.

بروز شده:  1401/02/05 11:25

 به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، دکتر محمدرضا خزدیر دکترای تخصصی پژوهشی، عضو هیأت علمی و مدیر اجرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان Associate Editor در مجله Frontiers in Pharmacology (با ضریب تأثیر ۵.۸۵۰ - Q۱ - نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Web of Science (ISI)، PubMed و ...)، همچنین به عنوان Lead Editor برای انتشار ویژه نامه با عنوان Pharmacological Activities of Natural Products in Respiratory Disorders در مجله Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (با ضریب تأثیر ۲.۶۲۹ - Q۲ - نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Web of Science (ISI) و ...) انتخاب شده اند و با این دو مجله بین المللی همکاری خواهند داشت. 

 Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

 Frontiers in Pharmacology

بازگشت