درحال بارگذاري...

کتاب مطالعات موردی در خون شناسی و طب انتقال خون منتشر شد.

بروز شده:  1400/12/21 08:10

 به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، کتاب مطالعات موردی در خون شناسی و طب انتقال خون، هشتمین کتاب منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۴۰۰ است که توسط دکتر مهتاب صیادی (دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) و همکارانشان گردآوری و توسط انتشارات دی نگار منتشر شده است.

 
کتاب مطالعات موردی در خون شناسی و طب انتقال خون، دارای ۳ بخش و ۵ فصل به شرح ذیل می باشد:
بخش اول: ارزیابی آزمایشگاهی و بالینی در هماتولوژی
فصل اول: اصول تشخیص و معاینه بالینی
فصل دوم: شمارش کامل سلول های خونی و تفسیر آن
بخش دوم: مطالعات موردی
فصل سوم: مطالعات موردی در هماتولوژی
فصل چهارم: مطالعات موردی در طب انتقال خون
بخش سوم: مرور و خود ارزیابی
فصل پنجم: مرور و خود ارزیابی

بازگشت