درحال بارگذاري...

بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب برای کتابخانه های دانشگاه خریداری شد.

بروز شده:  1400/12/18 08:00

 کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده و بروزرسانی مجموعه منابع کتابخانه های دانشگاه، از نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از سوم تا دوازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد ۳۲۱ عنوان کتاب (۶۴۱ نسخه) به ارزش یک میلیارد ریال خریداری نمود.

این منابع پس از فهرست‌نویسی و آماده‌سازی به تدریج از طریق شبکه کتابخانه های دانشگاه قابل دسترس خواهد شد.

لیست کتابهای خریداری شده

بازگشت