درحال بارگذاري...

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی بالینی UpToDate برقرار شد.

بروز شده:  1400/12/09 09:25

به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، دسترسی به پایگاه اطلاعاتی بالینی UpToDate برای استفاده اساتید، پزشکان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برقرار شده است. کاربران محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می توانند در شبکه محلی و وایرلس دانشگاه و یا از خارج شبکه با اتصال به VPN دانشگاه به این پایگاه اطلاعاتی بالینی دسترسی داشته باشند. برای اتصال به این پایگاه اطلاعاتی لازم است از لینک های مندرج در صفحه منابع اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استفاده نمایند.

منابع و پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

لینک ۱     لینک ۲ 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  

راهنمای دریافت و نصب VPN دانشگاه  

کاربران محترم می توانند اختلالات احتمالی در دسترسی به این پایگاه را در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۳۸۱۷۵۲ و یا پست الکترونیک centlib@bums.ac.ir گزارش نمایند. 

بازگشت