درحال بارگذاري...

گزارش تولیدات علمی دانشگاه در سال ۲۰۲۱ با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه شد.

بروز شده:  1400/11/24 08:15

 به گزارش رئیس اداره علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جلسه ارائه گزارش تولیدات علمی دانشگاه در سال ۲۰۲۱ و ارائه عملکرد این اداره شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر میری، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  و مدیران و کارشناسان حوزه معاونت برگزار گردید.

 
در ابتدای جلسه گزارش تولیدات علمی دانشگاه در سال ۲۰۲۱ براساس پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ارائه شد و سپس عملکرد اداره علم سنجی و پایش دانشگاه در این سال بیان و مورد ارزیابی قرار گرفت. معاون تحقیقات و مدیران حوزه برای ارتقای کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه نیز پیشنهاداتی را ارائه کردند و مقرر شد با همکاری حوزه های مختلف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با هدف ارتقاء و پیشرفت در کلیه فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه اقداماتی صورت گیرد و از توان علمی محققان و پژوهشگران دانشگاه در این راستا استفاده شود تا بتوان جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حوزه تحقیق و پژوهش را با پیشرفت چشمگیری ارتقا داد.
 
 

بازگشت