درحال بارگذاري...

ترجمه کتاب لویی پاستور و پایه گذاری میکروبیولوژی، منتشر شد.

بروز شده:  1400/11/13 07:50

کتاب لویی پاستور و پایه گذاری میکروبیولوژی، پنجمین کتاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۴۰۰ است که توسط آقای دکتر مجید زارع بیدکی، ترجمه و توسط انتشارات فکر بکر، منتشر شده است.
 
کتاب دارای ۹ فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: یک تصمیم خطرناک
فصل دوم: دانشمند در حال ظهور
فصل سوم: تخمیر
فصل چهارم: پاستوریزاسیون
فصل پنجم: نجات صنعت کرم ابریشم
فصل ششم: سیاه زخم
فصل هفتم: واکسن ها
فصل هشتم: ویروس نامرئی
فصل نهم: پاستور از دنیا می رود

 
برای مشاهده لیست کتاب های منتشر شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور اینجا کلیک کنید.
 

  

بازگشت