درحال بارگذاري...

کتاب مدیریت تروما در اورژانس پیش بیمارستانی منتشر شد.

بروز شده:  1400/10/15 08:25

 کتاب مدیریت تروما در اورژانس پیش بیمارستانی، چهارمین کتاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۴۰۰ است که توسط محمدعظیم محمودی، ایوب اکبری و سیدمحمدرضا حسینی، گردآوری و توسط انتشارات رزقی، منتشر شده است. 

 کتاب دارای ۵ فصل به شرح ذیل می باشد:

 
فصل ۱: کلیات تروما 
فصل ۲: ارزیابی صحنه در مصدومین ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی 
فصل ۳: ارزیابی اولیه مصدومین ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی 
فصل ۴: ارزیابی ثانویه، ارزیابی مداوم و اصول جابه جایی بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی 
قصل ۵: تروماهای خاص در اورژانس پیش بیمارستانی
برای مشاهده لیست کتاب های منتشر شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی (مداد) اینجا کلیک کنید.  

 

بازگشت