درحال بارگذاري...

مسئولین و کتابداران کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند از کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بازدید کردند.

بروز شده:  1400/09/23 11:40

 به گزارش رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، مسئولین و کتابداران کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند وابسته به آستان قدس رضوی روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۹ صبح از واحدهای زیرمجموعه حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بازدید نمودند.

در این بازدید کتابداران کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند با امکانات و خدمات ارائه شده در بخش های مختلف این مجموعه از جمله کتابخانه مرکزی، واحد علم سنجی، انتشارات علمی، ترجمان دانش، مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه  آشنا شدند. همچنین در این بازدید کارشناسان واحدهای مختلف در مورد چگونگی فهرست نویسی و آماده سازی منابع، رف خوانی، وجین منابع و امور مختلف انجام شده در حوزه مدیریت اطلاع رسانی دانشگاه و واحدهای زیرمجموعه توضیحاتی ارائه کردند.

در پایان بازدید، نشست کوتاهی با حضور مدیر اطلاع رسانی پزشکی، رئیس و کارشناسان کتابخانه مرکزی و کتابداران کتابخانه امام رضا (ع) در سالن کنفرانس مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه برگزار شد.

بازگشت