درحال بارگذاري...

تعداد ۱۹ مقاله پراستناد و داغ از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) نمایه شده اند.

بروز شده:  1400/06/02 08:10

به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، تعداد ۱۹ مقاله پراستناد و داغ با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براساس داده های پایگاه شاخص های اساسی علم Essential Science Indicators (ESI) در لیست مقالات پراستناد و داغ جهان قرار گرفت. 

ESI ابزار مبتنی بر وب است که محققان و ارزیابان تحقیقات را قادر به سنجش علوم و تعیین گرایش هر فیلد موضوعی می کند این ابزار از محصولات شرکت Clarivate Analytics است و از صفحه پایگاه Web of Science در دسترس قرار می گیرد. در این ابزار تحلیلی مقالات بیش از ۱۲۰۰۰ مجله از سراسر جهان مورد بررسی قرار می گیرد و محققان، موسسات، دانشگاه ها، کشورها، مجلات، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی دولتی را در ۲۲ زمینه موضوعی خاص بر اساس تعداد مقالات منتشر شده، تعداد استنادات انجام شده و تعداد استناد به ازای هر مقاله رتبه بندی می کند. این اطلاعات از بررسی مجلات در ۱۰ سال گذشته به دست می آید و هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. 

مقالات پر استناد (Highly Cited Papers):

برای تعیین مقالات پر استناد، استنادهای دریافتی مقالات منتشرشده در زمینه های موضوعی مختلف را در دوره زمانی ۱۰ سال اخیر محاسبه و یک درصد مقالات برتر در هر زمینه موضوعی، به عنوان مقاله پر استناد مشخص می شوند.   

مقالات داغ (Hot Papers):

مقالاتی که خیلی سریع نسبت به مقالات مشابه در همان حوزه موضوعی و همان بازه زمانی استناد دریافت می‌کنند به عنوان مقالات داغ شناخته می‌شوند. برای محاسبه مقالات داغ، تعداد استنادات دریافتی، مقالات منتشر شده در دو سال اخیر را در بازه زمانی دو ماه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد و مقالاتی که در این بازه زمانی دو ماهه بیشترین استناد را گرفته و در ۰/۱ % مقالات دارای استناد قرار گرفته باشند به عنوان مقاله داغ مشخص می شوند. 

دکتر سیدمحمد ریاحی، استادیار اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با ۷۰ مقاله نمایه شده در پایگاه استنادی Web of Science و ۳۶۳۳ استناد با شاخص اچ ۲۱، در پایگاه ESI با تعداد ۹ مقاله پراستناد و داغ (۸ مقاله با وابستگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) با مجموع ۱۹۲۹ استناد، بیشترین تعداد مقالات با وابستگی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را در این پایگاه به خود اختصاص داده است. همچنین دکتر مرتضی عرب زوزنی با مشارکت در ۴ مقاله و دکتر علی نقی زاده، دکتر مسعود ضیائی و دکتر حمید صالحی نیا از سایر اعضای هیئت علمی که اکنون در دانشگاه شاغل هستند هر کدام در انتشار حداقل یک مقاله پر استناد مشارکت داشته اند. 

براساس داده های استخراج شده از پایگاه ESI درتاریخ ۲ شهریورماه ۱۴۰۰ مشخص شد تعداد ۱۸ مقاله پر استناد و یک مقاله داغ با مشارکت ۱۲ نفر از اعضای هیئت علمی، دانشجویان یا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با مجموع ۲۶۴۸ استناد وجود دارد که لیست این مقالات به شرح ذیل است:

 

 

 Riahi, Seyed Mohammad +1020 Collaborators

Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1736-88. Epub 2018/11/30

Highly Cited Paper / Times Cited: 1221

 

 

 

Riahi, Seyed Mohammad +1158 Collaborators

Global, regional, and national age-sex-specific mortality and life expectancy, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018 Nov 10;392(10159):1684-735. Epub 2018/11/30

Highly Cited Paper / Times Cited: 246

 

Peyvandi, Mostafa +9 Collaborators

 

CurcuminA new candidate for melanoma therapy? International Journal of Cancer. 2016;139(8):1683-95

Highly Cited Paper / Times Cited:162

 

 

 

Naghizadeh, AliZiaee, MasoodMahdavi, Roya; Hossein Panahi, Ayat +2 Collaborators

Facile green synthesis of silver nanoparticles using Berberis vulgaris leaf and root aqueous extract and its antibacterial activity. International Journal of Biological Macromolecules. 2019;124:148-54

Highly Cited Paper / Times Cited: 145

 

 

 

Riahi, Seyed Mohammad +987 Collaborators

Population and fertility by age and sex for 195 countries and territories, 1950-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1995-2051

Highly Cited Paper / Times Cited: 134

 

 

 

Riahi, Seyed Mohammad +1210 Collaborators

Measuring progress from 1990 to 2017 and projecting attainment to 2030 of the health-related Sustainable Development Goals for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):2091-138

Highly Cited Paper / Times Cited: 129

 

 

 

Riahi, Seyed MohammadArab-Zozani, MortezaRajabpour-Sanati, Ali +1595 Collaborators

Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22

Highly Cited Paper- Hot Paper/ Times Cited: 124

 

Hoshyar, Reyhane +19 Collaborators

 

Glioblastoma and chemoresistance to alkylating agents: Involvement of apoptosis, autophagy, and unfolded protein response. Pharmacology & Therapeutics. 2018;184:13-41

Highly Cited Paper / Times Cited: 107

 

Moossavi, Maryam +396 Collaborators

 

Global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980-2017, and forecasts to 2030, for 195 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017. Lancet Hiv. 2019;6(12):E831-E59

Highly Cited Paper / Times Cited: 68

 

Moossavi, Maryam +158 Collaborators

 

The global, regional, and national burden of pancreatic cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterology &Hepatology. 2019;4(12):934-47

Highly Cited Paper / Times Cited: 53

 

Moossavi, Maryam +249 Collaborators

 

The global, regional, and national burden of colorectal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterology &Hepatology. 2019;4(12):913-33

Highly Cited Paper / Times Cited: 50

 

Moossavi, Maryam +185 Collaborators

 

The global, regional, and national burden of stomach cancer in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2017. Lancet Gastroenterology &Hepatology. 2020;5(1):42-54

Highly Cited Paper / Times Cited: 50

 

 

 

Salehiniya, Hamid +3 Collaborators

Ovarian cancer in the world: epidemiology and risk factors. International Journal of Womens Health. 2019;11:287-99

Highly Cited Paper / Times Cited: 47

 

 

 

Riahi, Seyed Mohammad +558 Collaborators

Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. Nature. 2019;574(7778):353-358

Highly Cited Paper / Times Cited: 44

 

 

 

Riahi, Seyed MohammadArab-Zozani, MortezaRajabpour-Sanati, Ali +789 Collaborators

Measuring universal health coverage based on an index of effective coverage of health services in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1250-84

Highly Cited Paper / Times Cited: 23

 

 

 

Karamian, Mehdi +2 Collaborators

The Geographical Distribution of Cutaneous Leishmaniasis Causative Agents in Iran and Its Neighboring Countries, A Review. Frontiers in Public Health. 2020;8:11

Highly Cited Paper / Times Cited: 13

 

 

 

Arab-Zozani, MortezaRajabpour-Sanati, Ali +595 Collaborators

Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017. Injury Prevention. 2020;26(SUPP_1):96-114

Highly Cited Paper / Times Cited: 12

 

 

 

Arab-Zozani, Morteza; Rajabpour-Sanati, Ali +536 Collaborators

Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study. Injury Prevention. 2020;26(SUPP_1):125-53

Highly Cited Paper / Times Cited: 12

 

 

 

Riahi, Seyed Mohammad +8 Collaborators

SARS-CoV-2 seroprevalence worldwide: a systematic review and meta-analysis. Clinical Microbiology and Infection. 2021;27(3):331-40

Highly Cited Paper / Times Cited: 8

 

بازگشت