درحال بارگذاري...

وبینار ترسیم نقشه‌های علمی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند و سبزوار، با شرکت بیش از ۶۰۰ نفر برگزار شد.

بروز شده:  1400/05/10 11:10

 سی و چهارمین وبینار آموزشی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، با عنوان ترسیم نقشه‌های علمی با استفاده از نرم‌افزارهای BibExcel و VOSviewer، دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با سخنرانی سرکار خانم دکتر منصوره فیض‌آبادی، مسئول واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، از طریق سامانه وب کنفرانس Adobe Connect مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار گردید.

در وبینار آشنایی با ترسیم نقشه‌های علمی با استفاده از نرم‌افزارهای BibExcel و VOSviewer، در مجموع ۵۷۷ نفر شامل ۱۰۳ عضو هیئت علمی، ۱۳۷ دانشجو، ۳۰۰ کارمند و ۳۷ نفر از سایر مشاغل، ثبت نام کرده بودند و در زمان برگزاری وبینار، ۶۱۹ نفر به سامانه وب کنفرانس مرکز خدمات اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند متصل شدند. برای ۴۳۱ نفر از افرادی که فرم ثبت نام وبینار را تکمیل کرده بودند و به میزان کافی در وبینار حضور داشتند، گواهی صادر شد.

گواهی حضور در وبینار 

اسلایدهای ارائه شده

مشاهده ویدئوی موقت وبینار

نیازسنجی دوره های آموزشی  

همچنین، تعداد ۲۶۳ نفر پس از برگزاری وبینار در نظرسنجی الکترونیکی شرکت کردند که به طور میانگین بیش از ۸۸ درصد از بخش های مختلف وبینار اعلام رضایت داشتند. 

 

بازگشت