درحال بارگذاري...

کتابهای مازاد کتابخانه مرکزی به کتابخانه های تابعه دانشگاه انتقال می یابد.

بروز شده:  1400/04/14 09:00

کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای ارزیابی مجموعه منابع کتابخانه های تابعه، اقدام به ارسال کتابها و مجلات حوزه های موضوعی موجود در آرشیو کتابخانه مرکزی به کتابخانه های تابعه نموده است. بر این اساس قرار است کتابهای آرشیو کتابخانه مرکزی بر حسب حوزه موضوعی جداسازی شده و به کتابخانه های مرتبط بر حسب گروههای آموزشی استفاده کننده از کتابخانه ها فرستاده شود. اولین گروه منابع شامل تعداد ۴۳۵ نسخه کتاب فارسی و لاتین و تعداد ۶۸۳ نسخه نشریه فارسی و لاتین حوزه موضوعی بهداشت به کتابخانه دانشکده بهداشت منتقل گردید.

بازگشت