درحال بارگذاري...

اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

بروز شده:  1400/04/12 08:45

اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه، با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری و ۱۲ نفر از اعضای دوره جدید شورای انتشارات چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل سالن کنفرانس فجر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
دکتر بیدختی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و دبیر شورای انتشارات دانشگاه، ضمن خوش آمدگویی و معرفی اعضای محترم شورا در دوره جدید، توضیحاتی در خصوص آیین نامه اجرایی شورای انتشارات، فرم درخواست خدمات از اداره انتشارات، فرم های ارزیابی اثر تألیفی و گردآوری و ترجمه و نیز فرم ارزیابی ساختاری اثر ارائه کرد.
همچنین پیرامون شیوه نامه تعیین امتیاز تالیف کتابها در آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مباحثی مطرح و  در خصوص بندهای مرتبط در پیش نویس آیین نامه جدید ارتقا بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه درخواست بررسی امتیاز و حق الزحمه کتاب مداخلات پرستاری در اسید و باز و کتاب ساختار سازمانی دانشگاه های نسل سوم از سری کتاب های منتشر شده با مجوز و آرم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۹مطرح گردید. سپس درخواست انتشار و چاپ چهار عنوان کتاب با آرم دانشگاه برای کتاب مراقبت های هوش آوری در بخش ریکاوری، کتاب مکانیسم عمل، شناسایی، جداسازی و بررسی کاربردهای مواد ضدمیکروبی و دارویی، کتاب کنترل ذرات در فرایندهای صنعتی معدنی، و کتاب درآمدی بر مدیریت انواع پسماند مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در مورد ادامه فرایند داوری چهار عنوان کتاب در شورای انتشارات دانشگاه تصمیم گیری شد و نیز سه عنوان کتاب طبق بررسی و اظهارنظر اعضای شورای انتشارات دانشگاه به جهت عدم کسب شرایط لازم مطابق آیین نامه اجرایی شورای انتشارات از دستور کار جلسه خارج شد.

بازگشت