درحال بارگذاري...

مقالات شماره تابستان ۱۴۰۰ مجله علمی دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ منتشر شد.

بروز شده:  1400/03/31 08:25

فصلنامه تابستان ۱۴۰۰(شماره پیاپی:۸۷) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به صورت پیش از موعد، با تعداد ۱۰ مقاله به تفکیک ذیل منتشر گردید:
مقاله مروری: ۱ مورد
مقاله اصیل پژوهشی: ۷ مورد
مقاله کوتاه: ۲ مورد
فهرست مندرجات

دوره ۲۸، شماره ۲، تابستان سال ۱۴۰۰ (شماره پیاپی: ۸۷)

 

مقاله مروری 

مهدی بابائی * 

مقالات اصیل پژوهشی 

فاطمه سبزه کار *، مرضیه مقرب، غلامرضا شریف زاده، زهرا کیانی 

مهری قهری، مریم طهرانی پور *، جینا خیاط زاده 

ربعلی بلبلی، معرفت سیاهکوهیان *، عسگر ایران پور، آمنه پوررحیم، آیدین ولیزاده، لطفعلی بلبلی 

سمیه سالاری صدیق، فاطمه دانشدار، علیرضا توسلی، مصطفی صادقی، الهام حکیمی زاده، ایمان فاطمی * 

فاطمه سهرابی *، پروانه شمسی پور دهکردی 

فهیمه طالبی، صدیقه ابراهیمی پور *، غلامرضا شریف زاده 

مریم بهلگردی، محمدرضا میری *، انسیه نوروزی، غلامرضا شریف زاده 

مقاله کوتاه 

فاطمه عباس نیا، طاهره فخاریان *، فاطمه سلمانی 

 

محمدباقر قوامی، بهروز تقی لو، محمدرضا جمع آور *، سارا دوستی، جمشید محمدی، زهرا یونسی 

بازگشت