درحال بارگذاري...

دو عنوان کتاب به کتابهای منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۹ افزوده شد.

بروز شده:  1400/03/19 12:40

 به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دو عنوان کتاب دیگر از کتابهایی که از شورای انتشارات مجوز چاپ با آرم دانشگاه را دریافت کرده بودند در سال ۱۳۹۹ منتشر شدند و مجموع کتابهای منتشر شده دانشگاه در این سال به ۶ عنوان رسید.

 کتاب مراقبت ها و مداخلات پرستاری در اسید و باز پنجمین کتاب منتشرشده در سال ۱۳۹۹ است که توسط علی دشتگرد، عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی قاین و محمد علی نژاد مقدم، مربی آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس با همکاری دو نفر از سایر دانشگاه ها، گردآوری شده و توسط انتشارات بشری، منتشر شده است.

این کتاب شامل ۴ فصل به شرح ذیل می باشد:

فصل اول - مروری بر تعادل اسید و باز    

فصل دوم - اختلالات تعادل اسید و باز

فصل سوم - روش نمونه گیری خون شریانی و عوامل مؤثر بر تفسیر آن

فصل چهارم - پارامترهای تشکیل دهنده گزارش گازهای خون شریان 

   

ششمین کتاب منتشر شده با مجوز شورای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۹ با عنوان ساختار سازمانی دانشگاه های نسل سوم  توسط دکتر محمدرضا رئیسون، عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی و دکتر یحیی محمدی، عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با همکاری یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور تألیف شده و توسط انتشارات تحفه منتشر شده است.

 
کتاب معرفی شده شامل ۶ فصل با عناوین ذیل می باشد:
فصل اول: انواع سازمان ها
فصل دوم: ساختار سازمانی
فصل سوم: انواع ساختارهای سازمانی
فصل چهارم: انواع ساختار سازمانی دانشگاه ها
فصل پنجم: دانشگاه ها در گذر زمان

برای مشاهده لیست کتابهای منتشر شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اینجا کلیک کنید. 

بازگشت