درحال بارگذاري...

وبینار آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت برگزار شد.

بروز شده:  1400/01/29 08:50

به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، وبینار آموزشی آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت با همکاری حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف توانمندسازی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، و با تدریس سرکار خانم دکتر پیوند باستانی، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.
این دوره آموزشی غیر حضوری در دو جلسه دو ساعته، برنامه ریزی شد که اولین جلسه از این دوره با عنوان آشنایی با تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر تحقیقات سلامت در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۹ و دومین جلسه آن با عنوان آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ به مدت ۲ ساعت، برگزار گردید.
در وبینار آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت، در مجموع ۵۰۲ نفر شامل ۱۵۵ عضو هیئت علمی، ۲۰۱ دانشجو، ۱۲۵ کارمند و ۲۱ نفر از سایر مشاغل ثبت نام نمودند.
در زمان برگزاری وبینار ۴۷۰ نفر به سامانه وب کنفرانس مرکز خدمات اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند متصل شدند که برای ۳۲۶ نفر از شرکت کنندگان این وبینار، گواهی حضور صادر شد.
 

مشاهده ویدئوی موقت وبینار

 
همچنین، تعداد ۲۳۵ نفر پس از برگزاری وبینار در نظرسنجی الکترونیکی شرکت کردند و به طور میانگین به میزان ۸۴ درصد از بخش های مختلف وبینار اعلام رضایت داشتند.
 
 
 
 

 

بازگشت