درحال بارگذاري...

فهرست مقالات PubMed به سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزوده شد.

بروز شده:  1399/11/25 07:50

طبق اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی در به روزرسانی اخیر سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، فهرست مقالات بانک اطلاعاتی PubMed به سامانه و نیز صفحات اختصاصی افراد در این سامانه در آدرس https://isid.research.ac.ir اضافه شده است.
با توجه به اینکه این بانک اطلاعاتی، استنادی نیست، آمار استنادات در صفحه مربوط به این بانک نمایش داده نمی شود. 

بازگشت