درحال بارگذاري...

کتاب برنامه درسی کارآفرینانه در دانشگاه های هزاره سوم منتشر شد.

بروز شده:  1399/06/17 10:55

کتاب حاضر تحت عنوان "برنامه درسی کارآفرینانه در دانشگاه های هزاره سوم" دومین کتاب منتشر شده با مجوز شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درسال ۹۹ می باشد که توسط انتشارات تحفه به چاپ رسیده است. 

در مقدمه کتاب "برنامه درسی کارآفرینانه در دانشگاه های هزاره سوم" آمده است که این کتاب برای استفاده اساتید حوزه آموزش و کارآفرینی و همچنین دانشجویان در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به رشته تحریر درآمده است. کتاب منتشرشده مشتمل بر پنج فصل است که نویسندگان تلاش کرده اند با کاوش ایده آموزش کارآفرینانه در مطالعات دانشگاهی، راهکارهای توانمندی دانشجویان در حوزه کارآفرینی را تقویت کنند.

 پنج فصل کتاب عبارت است از:

فصل اول: جایگاه آموزش در یادگیری
فصل دوم: تاریخچه آموزش کارآفرینی
فصل سوم: مأموریت و رسالت دانشگاه ها در گذر زمان
فصل چهارم: یادگیری صلاحیت های کارآفرینانه
فصل پنجم: عناصر برنامه درسی کارآفرینانه

 

 

بازگشت