درحال بارگذاري...

کارگاه اهمیت انتقال دانش و استخراج پیام پژوهش برگزار می شود.

بروز شده:  1398/09/04 10:30

کارگاه اهمیت انتقال دانش و استخراج پیام پژوهش روز شنبه ۹ آذرماه ۹۸ ساعت ۱۲ الی ۱۴ در سایت آموزش و توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه برگزار می شود.

خواهشمند است با توجه به ظرفیت محدود، در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه، ثبت نام فرمایید.

گروه هدف: اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه

مدرس: سرکار خانم دکتر حمیده احتشام

محورهای کارگاه:

·         تعاریف و مفاهیم ترجمان دانش

·         مخاطبین پیام پژوهش

 چگونگی نوشتن پیام پژوهش

 

بازگشت