درحال بارگذاري...

کارگاه آشنایی با ترجمان دانش ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد.

بروز شده:  1397/09/22 09:50

کارگاه آشنایی با ترجمان دانش، تبادل و تجاری سازی دانش در روز شنبه ۹۷/۰۹/۲۱ با تدریس سرکار  خانم دکترحمیده احتشام در در سایت آموزش و توانمندسازی پ