درحال بارگذاري...

کارگاه آشنایی با ترجمان دانش ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد.

بروز شده:  1397/09/22 09:50

کارگاه آشنایی با ترجمان دانش، تبادل و تجاری سازی دانش در روز شنبه ۹۷/۰۹/۲۱ با تدریس سرکار  خانم دکترحمیده احتشام در در سایت آموزش و توانمندسازی پژوهشگران مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه برگزارشد. در این کارگاه مباحث بنیادین انتشار پیام پژوهش به مخاطبین و اهمیت کاربست نتایج تحقیقاتی ارائه و پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور معرفی شد. 

بازگشت