درحال بارگذاري...

معرفی اعضای فعال کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۳۹۷

بروز شده:  1397/08/27 13:05

به مناسبت بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسمی تقدیر خواهد شد. کتابخانه مرکزی طبق روال هر ساله 100 نفر از اعضای فعال کتابخانه ها را بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب و اطلاع رسانی نموده و از بیست نفر اول تقدیر بعمل می آید. امتياز اعضاي كتابخانه هاي دانشگاه از تاریخ 1/7/96 لغايت 1/8/97 براساس شاخصهاي تعداد عناوين مطالعه شده، كاركرد امانت، تمديد و ديركرد مدارك از طريق فرمول:

امتیاز= ضريب مقطع*[تعداد روزهاي ديركرد - ( 2 * تعداددفعات تمديد) + ( 5 * تعدادمدارك مطالعه شده)]محاسبه می شود.

 

ليست 20 نفر اعضاي فعال كتابخانه هاي دانشگاه از بين 3519 عضو

 

رتبه در کل اعضا

شماره عضویت

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

مقطع

مدارک مطالعه شده

دفعات تمدید

دیرکرد

امتیاز

رتبه در مقطع

1

93111053

خانم مینا نجیب

دانشجو

  دكتري حرفه اي

66

231

44

1122

1

2

96111051

آقای امیرعلی مودی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

81

130

11

981

2

3

93126023

خانم مریم حجت پناه

دانشجو

 کارشناسی

35

147

6

810/25

1

4

91211027

خانم سعیده قاسمی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

31

189

26

760/5

3

5

94121021

خانم نرگس رشیدی زاده

دانشجو

 کارشناسی

29

153

41

717/5

2

6

94238307

خانم فاطمه توانایی

دانشجو

 کارشناسی

42

140

124

640/5

3

7

90211044

خانم زهرا ضیاء

دانشجو

  دكتري حرفه اي

42

167

128

624

4

8

93111040

خانم مهتاب عابدی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

49

116

86

586/5

5

9

95121019

آقای محمد ذال

دانشجو

 کارشناسی

29

97

16

565/25

4

10

94192104

خانم رامش  افتخارنیا

دانشجو

 کارشناسی

39

70

32

530/25

5

11

94211054

آقای عماد یگانه خراسانی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

27

147

81

522

6

12

92111003

آقای حسین احسانی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

33

93

16

502/5

7

13

95126003

خانم الهام امانتی

دانشجو

 کارشناسی

26

108

67

488/25

6

14

94238319

خانم حمیده فنودی

دانشجو

 کارشناسی

29

89

47

483

7

15

0920325386

خانم سیده وجیهه موسوی دوست

کارمند

 

22

79

29

478

1

16

96129401

خانم هدی خوشبخت

دانشجو

 كارشناسي ارشد

49

122

111

472/5

1

17

96111032

خانم مهدیه سرپلی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

20

120

25

472/5

8

18

96181014

آقای حسین غلامی

دانشجو

  دكتري حرفه اي

27

94

9

471

9

19

94121028

خانم فاطمه شریفی نیا

دانشجو

 کارشناسی

27

89

45

469

8

20

94111002

آقای دانیال احراری

دانشجو

  دكتري حرفه اي

17

114

10

454/5

10

 

 

 

 

 

بازگشت