درحال بارگذاري...

کتابخانه مرکزی دانشگاه با همکاری انتشارات به نشر(آستان قدس رضوی) برگزار می کند.

بروز شده:  1397/08/22 07:50

کتابخانه مرکزی دانشگاه با همکاری انتشارات به نشر(آستان قدس رضوی) برگزار می کند:

نمایشگاه کتابهای عمومی

زمان: 97/08/26 لغایت 97/09/01

ساعات کار نمایشگاه:

شنبه تا چهارشنبه : ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

پنجشنبه: ۷:۳۰ الی۱۳

مکان : راهرو ارتباطی کتابخانه و ساختمان کلاسهای آموزشی

بازگشت