درحال بارگذاري...

نمایشگاه کتب تخصصی علوم پزشکی برگزار می شود.

بروز شده:  1397/07/07 14:35

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با همکاری انتشارات حیدری برگزار می کند:

نمایشگاه تخصصی کتاب علوم پزشکی

زمان: ۹۷/۰۷/۱۲ لغایت ۹۷/۰۷/۲۰

ساعات کار نمایشگاه:

شنبه تا چهارشنبه : ۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

پنجشنبه: ۷:۳۰ الی ۱۳

مکان : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - راهرو ارتباطی کتابخانه مرکزی و ساختمان کلاسهای آموزش

بازگشت