درحال بارگذاري...

به کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خوش آمدید. برای جستجوی منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه و منابعی که دارای محتوای دیجیتال هستند می توانید از جستجوی سریع، جستجوی ساده و نیز جستجو پیشرفته جهت محدود کردن جستجوی خود استفاده نمایید یا می توانید از فهرست مجموعه ها، یک مجموعه را انتخاب نموده و در آن به طور مجزا جستجو نمایید. (توجه: برخی از منابع محتوای دیجیتال دارند که مشاهده آنها برای اعضای کتابخانه امکانپذیر می باشد.)

    فهرست مجموعه ها

    خبرها